EnglishUKFrench
תמיכה לאחים הדפסה דוא
תמיכה לאחים

הם חשים שקופים, לא קיימים.
בלהט מאבקם של ההורים על חייו של הילד החולה, ובצל החרדות האינסופיות, הילדים ש"בסדר" יורדים מסדר היום. אבל לילדים הללו כואב מאד, ולא תמיד הם ממש "בסדר"...

קבוצה זו מיועדת אליהם, כאן הם מקבלים הסברים, תמיכה והזדהות.

הקבוצות מחולקות לפי חתכי גיל שמביאים להתאמה ברמת השכלית והרגשית של הילדים והנוער, על סוגי הקשיים, ועל דרכי ההתמודדות.

 עוצב ע"י קארין לוי | תנאי שימוש באתר | תרומה מאובטחת | Powered by WGN Media Y | Responsive by rivyon.com